Kontakt Form

Dhënat Kontakt

 • KUTIPACK
  Rr. E Tranzitit – Petrovë, Prizren / KOSOVO.
 • Telefon
  Për Porosi: +377 (0) 44 133 553 / Mob: + 377 (0) 44 131 064
  Mob: + 377 (0) 44 614 342 / Mob: + 377 (0) 44 312 554
 • email
  info@kutipack-ks.com / kutipack@live.com
 • www.kutipack-ks.com